Constructors, lampistes i jardiners

Construcció

IGNASI BARTRA PONS

Camí Mas de Munt, 18 – 17538 QUEIXANS

629 758 871

 

JOSEP CRISTÒFOL BOMBARDÓ, SL

C/. Estació, 5 – Cal Titó – 17538 EL VILAR D’URTX

972 890 393 – 629 313 799

 

PERE TRILLES TANO, SL

Camí d’Estoll a Escadarcs, 11

699 096 876

nikopintors@gmail.com

 

PROMSA Grup Ciments Molins – Planta d’Arids i Formigó

Planta Queixans: Zona Industrial, s/n – 17538 QUEIXANS

972 884 700

Fax 972 884 775

 

Electricitat

INSTAL·LACIONS V.MOURE

Ctra. de Puigerdà, 1- 17538 EL VILAR D’URTX

972 890 637

Víctor: 629 787 606

 

Jardineria

ABENUR – Agricultura ecològica

Mas Montagut – 17538 LES PERERES

Abel Torner: 629 806 069

 

ALBA JARDINERIA

Ramon Puig:  689 092 023

 

ISIDRE SIRVENT TREBALLS DE JARDINERIA

17538 QUEIXANS

972 14 12 12 – 689 471 559

 

JARDINERIA JOSEP COMAS

17538 QUEIXANS

629 545 2

 

J. PEREIRO TREBALLS DE JARDINERIA

c/ Major, 1 – 17538 EL VILAR D’URTX

972 890 393 – 689 303 358