Constructors, lampistes i jardiners

Construcció

IGNASI BARTRA PONS

Camí Mas de Munt, 18 – 17538 QUEIXANS

629 758 871

REFORMAS FITO,SC

Paratge Aglets , 3  – 17538 QUEIXANS

616 071 989

reformasfito.s.c@hotmail.com

PERE TRILLES TANO, SL

Camí d’Estoll a Escadarcs, 11

699 096 876

nikopintors@gmail.com

PROMSA Grup Ciments Molins – Planta d’Arids i Formigó

Planta Queixans: Zona Industrial, s/n – 17538 QUEIXANS

972 884 700

Fax 972 884 775

Electricitat

INSTAL·LACIONS V.MOURE

Ctra. de Puigerdà, 1- 17538 EL VILAR D’URTX

972 890 637

Víctor: 629 787 606

Jardineria

ABENUR – Agricultura ecològica

Mas Montagut – 17538 LES PERERES

Abel Torner: 629 806 069

ALBA JARDINERIA

Ramon Puig:  689 092 023

ISIDRE SIRVENT TREBALLS DE JARDINERIA

17538 QUEIXANS

972 14 12 12 – 689 471 559

JARDINERIA JOSEP COMAS

17538 QUEIXANS

629 545 2

J. PEREIRO TREBALLS DE JARDINERIA

c/ Major, 1 – 17538 EL VILAR D’URTX

609274950