Junta de Govern Local

  • Sr. Ramon Chia i Gálvez (IpFC-AM)
  • Sr. Ignasi Bartra i Pons (IpFC-AM)
  • Sr. Miquel Adam i Comas (Bloc Municipal)

Competències de la Junta de Govern Local

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis