Regidories

 

RAMON CHIA GALVEZ

Àrees de Govern:

 • Agricultura.
 • Medi Ambient.
 • Seguretat Ciutadana.

MIQUEL ADAM COMAS – 1r. TINENT D’ALCALDE

Àrees de Govern:

 • Governació i règim interior
 • Comerç i turisme
 • Joventut i Esports
 • Cultura
 • Hisenda
 • Ensenyament

IGNASI BARTRA PONS – 2n TINENT D’ALCALDE

Àrees de Govern:

 • Servei municipal d’aigua
 • Sanitat i consum
 • Urbanisme
 • Obres i Serveis

SILVIA MAYORAL COLL – REGIDORA

Àrees de Govern:

 • Tresoreria
 • Festes populars
 • Serveis Socials
 • Gent gran