Consulta pública prèvia sobre el projecte D’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

 

CONSULTEU L’ENLLAÇ (Títol)

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’informa que s’ha obert el període de consultes previ a l’elaboració de l’ordenança per tal que tots els interessats puguin fer les aportacions que considerin. L’esmentat termini finalitza el dia 17 de febrer de 2021. Juntament amb aquest anunci es publica la informació sobre el procediment i un model de full per fer les aportacions.