COVID19 – MESURES EXTRAORDINÀRIES URGENTS PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL

Considerant els mecanismes legals amb que compten les entitats locals i a fi de minimitzar el greu impacte que la situació de pandèmia actual causarà als ciutadans, l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya ha modificat el calendari fiscal en el sentit d’allargar els terminis al màxim. En aquest sentit, els terminis s’han allargat tal i com es detalla a continuació:

CONSULTEU EL CALENDARI FISCAL MODIFICAT