SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA-Actuacions en camins rurals 2016

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.904,04 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-Sega de marges de camins de titularitat municipal en 12, 8 Km (subvenció atorgada: 1.634,04€).

-Arranjament del Camí d’Estoll (subvenció atorgada: 270,00€).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en camins rurals i matèria forestal, línia 1 (EXP. MA/9353 apartats a i b).