SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2018 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-TANCA RAMADERA: Durant tota l’època estival el bestiar resta a la part alta de les forests. Quan comença el mal temps vaques i eugues es desplacen a la part baixa de les forests i pasturen en mig dels arbres de l’arborètum afectant-los i dificultant el control dels ramats. Per evitar aquests problemes s’ha instal·lat una tram de tanca ramadera, com a continuació de la que es va instal·lar l’any passat.

-SOTERRAMENT TUB CAPTACIÓ: Obertura de rasa amb retroexcavadora i soterrament del tub de la captació d’aigua del torrent de la Malúria, situat al marge de la pista, per tal d’evitar el risc de que en algun moment es trenqui el tub.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 1 (EXP. 2018/1333 apartat b).