SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2019 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.499,69 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

TANCA RAMADERA:

Conjuntament amb l’ajuntament de Puigcerdà, s’ha procedit a refer tot el tancament dels límits entre la forest de Queixans (terme municipal de Fontanals de Cerdanya) i la forest de Vilallobent (terme municipal de Puigcerdà).

Els treballs efectuats han consistit a retirar i substituir per nova la instal·lació existent, construïda als anys 80 amb suports de fusta de roll tornejat tractat i 5 filferros.

Inicialment es preveia substituir 733m de tanca. No obstant això, sobre el terreny s’ha detectat la necessitat d’ampliar la superfície, havent col·locat finalment 900m de tanca.

Coordenades de la feina executada: UTM31N – ETRS89 413776.89/4693105.07.

El cost total dels treballs descrits en aquesta memòria ha estat de 10.704,87.-Euros.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 1 (EXP. 2019/2691).