SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2019 Línia 3

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 971,10 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

 

OBERTURA I MANTENIMENT DE PARCEL·LES INTERIORS:

Els treballs efectuats han consistit l’obertura i manteniment de les següents parcel·les interiors municipals:

0334603DG1903S – 1348809DG1914N – 1348807DG1914N – 8146803DG0984N – 9431507DG0993S – 9431501DG0993S.

El cost total dels treballs descrits ha estat de 1.270,50.-Euros.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 3 (EXP. 2019/2616).