SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

La Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, ha atorgat a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya un ajut de 23.664,47 € per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

ACTUACIONS D’ADAPTACIÓ I REDUCCIÓ DE LA VULNERABILITAT DAVANT ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC EN L’ÀMBIT DELS RECURSOS HÍDRICS – Millora de l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua

-SUBSTITUCIÓ DE CANONADA AL CARRER PUJAL (URTX).

-SOTERRAMENT DE CANONADA AL CAMÍ DE LA MUNTANYA (QUEIXANS).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019-2021 (EXP. TES010/19/00055).