Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10170 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10129 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del projecte d'obres de reforma interior de 3 habitatges i espais comuns
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9898 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització d'un tram del c/Major (Camí de la Muntanya) d'Urtx
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9861 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'1 plaça de mestre de l'escola bressol i dues places d'educador/a de l'escola bressol i constitució d'una borsa de treball per cobrir llocs de personal laboral temporal vacants que es puguin produir
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8664 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8669 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal d'Urtx (Fontanals de Cerdanya)
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8320 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8319 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Informació pública del padró fiscal d'escombraries per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6437 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva del projecte de pavimentació i serveis al Carrer Carlit
Exercici: 2022 Bop: 136-0 Edicte: 6338 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022