Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1383 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 972 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 945 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 776 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 749 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 405 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci referent a un decret d'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 98 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11093 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11054 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019