Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2883 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2754 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Informació pública de l'Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2243 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana (PMU) del PAU Nord de Queixans-2
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2189 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 1968 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1825 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Informació pública de la memòria valorada d'arranjament de les voreres del c/ Mas de Munt de Queixans
Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1822 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per a la supressió d'alineacions en dues finques de les Pereres i Urtx
Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1820 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de Fontanals de Cerdanya
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1792 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Pròrroga de la suspensió de llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets per a la implantació d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1274 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Extracte de la resolució de 16 de febrer de 2021 de l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, de convocatòria d'ajuts extraordinaris a activitats de bar-restaurant i altres establiments turístics per minimitzar els efectes negatius de la pandèmia covid-19 (Convocatòria BDNS 549364)