Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4730 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4496 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4186 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4178 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació de l'organització del govern municipal
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3542 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de Fontanals de Cerdanya, i suspensió dels terminis per a la tramitació de plans urbanístics i per a l'atorgament de llicències
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3480 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 79-0 Edicte: 2451 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Projecte de millora de l'accessiblitat al municipi de Fontanals amb l'eixample i reforç d'un pont existent sobre el riu Segre
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2039 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública padrons fiscals Impost vehicles tracció mecànica 2020
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 2004 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Suspensió de les llicències i de la tramitació de comunicacions prèvies per al desenvolupament de l'activitat d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1422 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020