Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 98 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11093 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11054 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10757 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10546 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10323 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10205 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10128 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9969 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 218-0 Edicte: 9567 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci de derogació de l'Ordenança municipal de creació de fitxers i aprovació del Registre de les activitats de tractament