Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6444 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6335 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de la memòria valorada de l'arranjament de voreres del carrer Mas de Munt de Queixans
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6232 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic municipals de Fontanals de Cerdanya
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5343 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4523 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva del Pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2883 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2754 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Informació pública de l'Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2243 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana (PMU) del PAU Nord de Queixans-2
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2189 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 1968 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020