Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7300 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial dels padrons de la taxa d'escombraries per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7138 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7137 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6555 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5744 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4730 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4496 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4186 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4178 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació de l'organització del govern municipal
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3542 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de Fontanals de Cerdanya, i suspensió dels terminis per a la tramitació de plans urbanístics i per a l'atorgament de llicències