Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9373 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació del Pla de Disposició de Fons
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9097 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels camins municipals
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8661 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8478 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 160-0 Edicte: 7436 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7276 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7116 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació inicial d'un padró fiscal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6598 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6540 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i l'oferta pública per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 136-0 Edicte: 6287 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del Pla econòmic financer per al període 2017-2019