Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5132 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4634 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4142 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4134 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2438 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública del padró fiscal de l'Impost de vehicles de tracció mecànica 2022
Exercici: 2022 Bop: 62-0 Edicte: 2464 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del projecte de pavimentació i serveis del carrer Carlit
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2091 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 2088 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Acord de suspensió de la tramitació de llicències i comunicacions per a activitats recreatives
Exercici: 2022 Bop: 38-0 Edicte: 1249 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic Càmping Queixans
Exercici: 2022 Bop: 25-0 Edicte: 667 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022