Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 160-0 Edicte: 7436 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7276 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7116 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació inicial d'un padró fiscal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6598 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6540 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i l'oferta pública per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 136-0 Edicte: 6287 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del Pla econòmic financer per al període 2017-2019
Exercici: 2018 Bop: 136-0 Edicte: 6285 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6184 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 83-0 Edicte: 3650 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'autorització d'unes obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 83-0 Edicte: 3601 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci de delegació de competències