Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8724 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7844 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'informació pública d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7559 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7536 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7535 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7534 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6596 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci sobre delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6133 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5709 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci de delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5708 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde