Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8509 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Projecte d'ordenació forests i comunals de Fontanals de Cerdanya
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7602 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 156-0 Edicte: 7153 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública d'uns expedients d'alteració de la qualificació jurídica de béns de domini públic
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 7006 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6444 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6335 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de la memòria valorada de l'arranjament de voreres del carrer Mas de Munt de Queixans
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6232 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic municipals de Fontanals de Cerdanya
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5343 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4523 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva del Pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2883 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021