Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 240-0 Edicte: 9854 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9193 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9191 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9190 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8951 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8724 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7844 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'informació pública d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7559 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7536 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7535 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal