Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3625 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2510 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2205 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1383 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 972 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 945 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 776 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 749 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 405 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci referent a un decret d'Alcaldia