Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6596 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci sobre delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6133 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5709 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci de delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5708 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5286 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'exposició pública del compte general per a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 103-0 Edicte: 4208 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3625 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2510 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2205 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres