HABITATGES D’ÚS TURISTIC (HUT)

Els propietaris d’habitatges que vulguin obtenir l’habilitació per l’ús turístic de la vivenda, hauran de sol·licitar-ho a l’Ajuntament, mitjançant la presentació dels següents documents:

-Comunicació Prèvia d’activitats d’habitatge d’ús turístic (Model de Comunicació Prèvia).

-Documentació indicada al formulari de Comunicació Prèvia, així com a l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC MUNICIPALS de Fontanals de Cerdanya (Consultar Ordenança).

A partir del proper dia 15/09/2021, les sol·licituds s’hauran de presentar a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (accediu-hi aquí).