Taxes, tarifes i impostos


CONSULTEU AQUI LES TAXES, TARIFES I IMPOSTOS VIGENTS


PERÍODES DE COBRAMENT

  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 01/02/21-01/04/21. Càrrec rebuts domiciliats: 01/03/21.
  • IBI URBANA / UBI RÚSTICA: 15/04/21-30/06/21. Càrrec rebuts domiciliats: 03/06/21.
  • ESCOMBRARIES: 15/09/21-15/11/21. Càrrec rebuts domiciliats: 05/10/21.
  • IAE: 15/09/21-15/11/21.

LLOC DE PAGAMENT

  • DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
  • CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS

Plaça del Rec, 5-17527 PUIGCERDÀ

Tel. 972  884 884

o bé

c/Indústria, 17, baixos – 17500 RIPOLL

Tel: 972 700 900

Tràmits:  http://cerdanyaripolles.cat